ZOO Wrocław

Rejestracja

DANE PODSTAWOWE

DANE UŻYTKOWNIKA

DANE KONTAKTOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
1.Administratorem ww. danych osobowych jest ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Spółce to e-mail: iod@zoo.wroc.pl;
3. Dane osobowe tj. imię, nazwisko i email, a w przypadku wystawienia faktury również nazwę przedsiębiorcy, jego adres oraz NIP przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży biletów i voucherów upoważniających do wyrobienia imiennych rocznych kart wstępu do ZOO Wrocław jako niezbędne do wykonania ww. umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Ww. dane osobowe mogą zostać udostępnione operatorowi płatności internetowych PayU S.A. w celu umożliwienia realizacji płatności za bilet i voucher upoważniający do wyrobienia imiennych rocznych kart wstępu do ZOO Wrocław oraz podmiotom świadczącym na rzecz ZOO Wrocław usługi IT. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym;
5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Podane dane osobowe przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży biletów i voucherów upoważniających do wyrobienia imiennych rocznych kart wstępu do ZOO Wrocław.

* gwiazdką zostały oznaczone pola wymagane do wypełnienia