ZOO Wrocław

Vouchery

Rodzaj
Cena
Liczba
Wartość
Voucher Rodzinny 170
170.00
0.00
VOUCHER WAŻNY 90 DNI. JEDNORAZOWE WEJŚCIE. Dwie osoby dorosłe wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (dzieci, młodzież szkolna oraz osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz średnich do ukończenia 21 roku życia jak i osoby studiujące do ukończenia 26 roku życia pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta - podopiecznego). Warunkiem skorzystania z biletu w przypadku uczniów i studentów jest okazanie ważnej legitymacji,
Voucher Karta Normalna 120
120.00
0.00
VOUCHER WAŻNY 90 DNI
Voucher Karta Ulgowa 80
80.00
0.00
VOUCHER WAŻNY 90 DNI Karta roczna ulgowa przysługuje: dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności emerytom i rencistom osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej studentom do ukończenia 26. roku życia (karta traci ważność w dniu 26. urodzin bez względu na datę zakupu) warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej
Voucher Normalny 55
55.00
0.00
VOUCHER WAŻNY 90 DNI. JEDNORAZOWE WEJŚCIE.
Voucher Studencki 45
45.00
0.00
VOUCHER WAŻNY 90 DNI JEDNORAZOWE WEJŚCIE. Bilet studencki przysługuje studentom szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.
Voucher Ulgowy 45
45.00
0.00
VOUCHER WAŻNY 90 DNI JEDNORAZOWE WEJŚCIE. DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE po okazaniu ważnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. EMERYCI I RENCIŚCI którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty. OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia lub posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby . Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 13 rok życia.