ZOO Wrocław

Vouchery

Rodzaj
Cena
Liczba
Wartość
Voucher Karta Normalna 120
120.00
0.00
Voucher Karta Ulgowa 80
80.00
0.00
Karta roczna ulgowa przysługuje: dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności emerytom i rencistom osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej studentom do ukończenia 26. roku życia (karta traci ważność w dniu 26. urodzin bez względu na datę zakupu) warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej
Voucher Normalny 45
45.00
0.00
Voucher Studencki 40
40.00
0.00
Bilet studencki przysługuje studentom szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.
Voucher Ulgowy 35
35.00
0.00
Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21. roku życia dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności emerytom i rencistom osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej

Urban Card Premium