ZOO Wrocław

Wybór biletów

Trwa komunikacja

Wybrane wydarzenie: Zwiedzanie ZOO

Wybrany termin: 2018-12-15

Zwiedzanie
Rodzaj
Cena
Ilość
Wartość
Bilet normalny
40.00
0.00
Bilet normalny
45.00
0.00
Bilet normalny
45.00
0.00
Bilet normalny
40.00
0.00
Bilet normalny
45.00
0.00
Bilet normalny
30.00
0.00
Bilet normalny
45.00
0.00
Bilet normalny
40.00
0.00
Bilet normalny ZOO na ratunek
51.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków)
Bilet normalny ZOO na ratunek
51.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków)
Bilet normalny ZOO na ratunek
51.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków)
Bilet normalny ZOO na ratunek
51.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków)
Wieczór w Afrykarium
20.00
0.00
Wieczór w Afrykarium
20.00
0.00
Wieczór w Afrykarium
20.00
0.00
Bilet ulgowy
35.00
0.00
dzieci w wieku od ukończonego 3. roku życia do 7 lat, których wiek zostanie potwierdzony przez opiekuna prawnego dziecka; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną; dzieci oraz młodzież w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia, nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći lub ważną Legitymację Osoby Nipełnosprawnej; osoby posiadające orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći lub ważną Legitymację Osoby Nipełnosprawnej; emeryci i renciści, którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty; opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Bilet ulgowy
20.00
0.00
Bilet ulgowy
35.00
0.00
dzieci w wieku od ukończonego 3. roku życia do 7 lat, których wiek zostanie potwierdzony przez opiekuna prawnego dziecka; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną; dzieci oraz młodzież w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia, nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći lub ważną Legitymację Osoby Nipełnosprawnej; osoby posiadające orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći lub ważną Legitymację Osoby Nipełnosprawnej; emeryci i renciści, którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty; opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Bilet ulgowy
30.00
0.00
dzieci od ukończenia 3. roku życia do 7 lat; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21. roku życia
Bilet ulgowy
35.00
0.00
dzieci w wieku od ukończonego 3. roku życia do 7 lat, których wiek zostanie potwierdzony przez opiekuna prawnego dziecka; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną
Bilet ulgowy
35.00
0.00
dzieci w wieku od ukończonego 3. roku życia do 7 lat, których wiek zostanie potwierdzony przez opiekuna prawnego dziecka; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną; dzieci oraz młodzież w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia, nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći lub ważną Legitymację Osoby Nipełnosprawnej; osoby posiadające orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći lub ważną Legitymację Osoby Nipełnosprawnej; emeryci i renciści, którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty; opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Bilet ulgowy
30.00
0.00
dzieci od ukończenia 3. roku życia do 7 lat; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21. roku życia; dzieci oraz młodzież od 7 do 18 lat, nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności; emeryci i renciści; osoby posiadające orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej oraz ich opiekunowie (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną)
Bilet ulgowy
30.00
0.00
dzieci od ukończenia 3. roku życia do 7 lat; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21. roku życia; dzieci oraz młodzież od 7 do 18 lat, nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności; emeryci i renciści; osoby posiadające orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej oraz ich opiekunowie (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną)
Bilet ulgowy ZOO na ratunek
41.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków) DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE po okazaniu ważnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. EMERYCI I RENCIŚCI którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty. OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia lub posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby . Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 13 rok życia.POSIADACZE WROCŁAWSKIEJ KARTY SENIORA
Bilet ulgowy ZOO na ratunek
41.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków) DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, EMERYTÓW I RENCISTÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z CZWARTKOWĄ PROMOCJĄ DOSTĘPNĄ TYLKO W KASACH ZOO. http://www.zoo.wroclaw.pl/pl/cennik-2018.html
Bilet ulgowy ZOO na ratunek
41.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków) DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE po okazaniu ważnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. EMERYCI I RENCIŚCI którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty. OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia lub posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby . Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 13 rok życia. POSIADACZE WROCŁAWSKIEJ KARTY SENIORA
Bilet ulgowy ZOO na ratunek
41.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków) DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE po okazaniu ważnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. EMERYCI I RENCIŚCI którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty. OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia lub posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby . Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 13 rok życia.POSIADACZE WROCŁAWSKIEJ KARTY SENIORA
Bilet studencka środa ZOO na ratunek
31.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków) STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet studencki
35.00
0.00
studenci szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej
Bilet studencki ZOO na ratunek
41.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków) STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet studencki ZOO na ratunek
41.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków) STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet studencki ZOO na ratunek
41.00
0.00
(bilet ZOO na ratunek: złotówkę przekazujemy na ratowanie ginących gatunków) STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet normalny
50.00
0.00
Bilet normalny
50.00
0.00
Bilet normalny
50.00
0.00
Bilet studencki
35.00
0.00
studenci szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej
Bilet studencki
40.00
0.00
studenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet studencki
25.00
0.00
studenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet studencki
35.00
0.00
studenci szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej
Bilet studencki
40.00
0.00
studenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet normalny
50.00
0.00
Bilet studencki
40.00
0.00
studenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet ulgowy
40.00
0.00
DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE po okazaniu ważnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. EMERYCI I RENCIŚCI którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty. OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia lub posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby . Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 13 rok życia.POSIADACZE WROCŁAWSKIEJ KARTY SENIORA
Bilet ulgowy
40.00
0.00
DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE po okazaniu ważnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. EMERYCI I RENCIŚCI którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty. OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia lub posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby . Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 13 rok życia. POSIADACZE WROCŁAWSKIEJ KARTY SENIORA
Bilet ulgowy
40.00
0.00
DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE po okazaniu ważnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. EMERYCI I RENCIŚCI którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty. OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia lub posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby . Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 13 rok życia. POSIADACZE WROCŁAWSKIEJ KARTY SENIORA
Bilet studencki
40.00
0.00
STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet studencki
40.00
0.00
STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet ulgowy
40.00
0.00
DZIECI od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. UCZNIOWIE szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, EMERYTÓW I RENCISTÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z CZWARTKOWĄ PROMOCJĄ DOSTĘPNĄ TYLKO W KASACH ZOO. http://www.zoo.wroclaw.pl/pl/cennik-2018.html
Bilet studencki
25.00
0.00
Bilet studencka środa
30.00
0.00
STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet studencki
40.00
0.00
STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet studencki
20.00
0.00
studenci szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej