ZOO Wrocław

Wybór biletów

Trwa komunikacja

Wybrane wydarzenie: Zwiedzanie ZOO

Wybrany termin: 2017-04-01

Zwiedzanie
Rodzaj
Cena
Ilość
Wartość
Bilet normalny
45.00
0.00
Bilet ulgowy
35.00
0.00
dzieci w wieku od ukończonego 3. roku życia do 7 lat, których wiek zostanie potwierdzony przez opiekuna prawnego dziecka; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną; dzieci oraz młodzież w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia, nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći lub ważną Legitymację Osoby Nipełnosprawnej; osoby posiadające orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći lub ważną Legitymację Osoby Nipełnosprawnej; emeryci i renciści, którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty; opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Bilet studencki
40.00
0.00
studenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26. roku życia i okażą ważną legitymację studencką
Bilet dorosły ZOO+Speedfly
165.00
0.00
Pakiet nr 1 obejmuje: jedno wejście do ZOO dla jednej osoby dorosłej + jeden 1,5-minutowy lot w tunelu aerodynamicznym SpeedFly w Mirosławicach k. Sobótki dla niej.
Bilet dziecko ZOO+Speedfly
140.00
0.00
Pakiet nr 2 obejmuje: jedno wejście do ZOO dla jednego dziecka + jeden 1,5-minutowy lot w tunelu aerodynamicznym SpeedFly w Mirosławicach k. Sobótki dla niego.